Lietuvos muzikos kontekstai I. Avangardo pamokos / Lithuanian Music in Context I. Lessons of the Avant-Garde

Image

Music Information Centre Lithuania

2011

LMIPC CD 065-066

149:55

CD I
1-3 Benjaminas Gorbulskis. Koncertas klarnetui ir simfoniniam orkestrui Nr. 1 / Concerto for Clarinet and Symphony Orchestra No. 1
1 1. Polėkis / Flight 03:17
2 2. Sielvartas / Heartbreak 03:51
3 3. Humoras / Humour 02:41
Algirdas Budrys - klarnetas / clarinet, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra, dirigentas / conductor Balys Dvarionas
4 Julius Gaidelis. Trio smuikui, klarnetui ir fagotui / Trio for Violin, Clarinet and Bassoon 09:28
Rusnė Mataitytė - smuikas / violin, Andrius Žiūra - klarnetas / clarinet, Šarūnas Kačionas - fagotas / bassoon
5 Feliksas Bajoras. Variacijos kontrabosui ir styginių kvartetui / Variations for double-bass and string quartet 07:17
Vytautas Sereika - kontrabosas / double-bass, Paulius Juodišius - smuikas / violin, Algirdas Deksnys - smuikas / violin, Petras Radzevičius - altas / viola, Arūnas Palšauskas - violončelė / cello
6-10 Vytautas Barkauskas. Poezija / Poetry
6 1. Andante 03:05
7 2. Allegretto 01:43
8 3. Moderato 03:36
9 4. Tempo rubato, ma con brio 02:31
10 5. Andante 03:12
Jurgis Karnavičius - fortepijonas / piano
11 Vytautas Montvila. Trikampiai / Triangles 02:52
Algirdas Vizgirda - fleita / flute, Aldona Radvilaitė - fortepijonas / piano
12 Osvaldas Balakauskas. Kaskados-1 / Cascades-1 03:45
Birutė Vainiūnaitė - fortepijonas / piano
13-14 Bronius Kutavičius. Praeities laikrodžiai / Clocks of the Past
13 1. Saulės laikrodis / 1. Sundial 07:41
14 2. Smėlio laikrodis / 2. Sand Clock 08:39
Sigitas Šilinskas - gitara / guitar, Valstybinis Vilniaus kvartetas / Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė - smuikas / violin, Petras Kunca - smuikas / violin, Donatas Katkus - altas / viola, Augustinas Vasiliauskas - violončelė / cello
15 Eduardas Balsys. Nelieskite mėlyno gaublio: 2. Žiema / Don't Touch the Blue Globe: 2. Winter 08:46
Berniukų choras "Ąžuoliukas" / Boys' choir Ąžuoliukas, Nijolė Ambrazaitytė - mecosopranas / mezzo-soprano, Pranas Zaremba - baritonas / baritone, Gražina Ručytė - fortepijonas / piano, Giedrė Lukšaitė - fortepijonas / piano, LTSR valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro mušamųjų grupė / percussion group of the LSSR State Philharmonic Symphony Orchestra, dirigentas / conductor Juozas Domarkas
CD II
1 Vytautas Bacevičius. Grafika / Graphique 12:22
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras / Lithuanian State Symphony Orchestra, dirigentas / conductor Vytautas Lukočius
2 Feliksas Bajoras. Vitražas (Vilnius - Lietuvos sostinė) / Stained-Glass (Vilnius - the Capital of Lithuania) 03:11
Lietuvos kamerinis orkestras / Lithuanian Chamber Orchestra, dirigentas / conductor Feliksas Bajoras
3 Vytautas Laurušas. Nakties balsai / Voices of the Night 04:14
Estijos nacionalinis vyrų choras, dirigentas Risto Joost / Estonian National Male Choir, conductor Risto Joost
4 Vytautas Barkauskas. Intymi kompozicija / Intimate Composition 07:15
Juozas Rimas - obojus / oboe, Lietuvos kamerinis orkestras / Lithuanian Chamber Orchestra, dirigentas / conductor Saulius Sondeckis
5-8 Osvaldas Balakauskas. Studi sonori
5 1. Tremolo 02:40
6 2. Gamme 02:19
7 3. Sincro-Asincro 03:08
8 4. Cluster-Melodia 03:03
Rūta Ibelhauptienė, Zbignevas Ibelhauptas - fortepijoninis duetas / piano duet
9-11 Antanas Rekašius. Metafonija / Metaphony
9 1. Allegro 04:14
10 2. Allegretto 03:36
11 3. Presto 04:06
Raimundas Katilius - smuikas / violin, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra, dirigentas / conductor Juozas Domarkas
12 Vytautas Montvila. Gotiškoji poema / Gothic Poem 11:50
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras / Lithuanian National Symphony Orchestra, dirigentas / conductor Juozas Domarkas
13-15 Bronius Kutavičius. Du paukščiai girių ūksmėj / Two Birds in the Shade of the Woods
13 1 dalis 05:01
14 2 dlis 05:03
15 3 dalis 05:29
Giedrė Kaukaitė - sopranas / soprano, Eugenijus Piličiauskas - obojus / oboe, Julijus Andrejevas - fortepijonas / piano, Jurgis Banevičius - fortepijonas / piano