Kur giria. Berniukų choras „Ąžuoliukas” / Boy's Choir

Image

VBCh-005

1 Kur giria žaliuoja / Where the Woods Are Green / J.Gudavičius 3'20
2 Ai rūksta, rūksta / Misty Vilnius City / L.Vilkončius 2'15
3 Papartis / Fern / B.Kutavičius 3'30
4 Bėkit bareliai / Run, the Furrows / M.K.Čiurlionis 1'42
5 Oi, giria, giria / Oh, Wood, Green Wood / M.K.Čiurlionis 1'36
6 Šėriau žirgelį / I Bait a Horse / M .K.Čiurlionis 2'13
7 Beauštanti aušrelė / On a Daybreak / M .K.Čiurlionis 3'08
8 Meilės daina / Love Song / T.Niimi 3'32
9 Gloria Patri / V.Miškinis 2'22
10 Ave Maria / V.Miškinis 2'20
11-13 Trys giesmės Švč. Marijai / Three Songs to Holy Mary, op. 2 / E.Elgar
11 Ave verum corpus 2'45
12 Ave Maria 2'37
13 Ave maris stella 4'24
14 Tėvyne mūsų (Pater Noster) / V.Augustinas 3'30
Berniukų choras „Ąžuoliukas” / The Boy's Choir 1-7, 11-13 Ąžuoliuko choro kamerinė grupė / Chamber group of the Choir 8-10, 14 Vytautas Miškinis - dirigentas / conductor Bernardas Vasiliauskas - vargonai / organ