Anatolijus Šenderovas. Shma Israel / O Izraeli, klausyk

Image

Live recorded at the Lithuanian National Opera and Ballet Theatre

World premiere 11 09 1997

Joseph Malovany (tenoras) Vyrų ir berniukų choras "Ąžuoliukas" (meninis vadovas Vytautas Miškinis) Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras dirigentas Robertas ŠERVENIKAS
Solistai: Petras Vyšniauskas - shofar Saulius Žilys - diskantas Artūras Šilalė - smuikas Artūras Statkus - altas Antanas Taločka - klarntas Povilas Giunteris - mušamieji Arkadijus Gotesmanas - mušamieji