Bella vita

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Ansamblis "Bella vita!" - neįprastas akordeono ir fleitos derinys, drauge muzikuoti sujungęs du solistus - akordeonistą
Genadijų Savkovą ir fleitistę Rasą Ringienę.
Abiem atlikėjams svarbu ne tik pajausti skambesio grožį, bet ir perteikti muzikos pojūtį klausytojams, kad muzika
keliautų iš širdies į širdį. Ansamblis interpretuoti muziką kartu įgyvendinant savo idėjas pradėjo muzikuodamas
drauge su Rolandu Kazlu programoje "Nusileisk, dangau, ant žemės". Programoje vyrauja įvairių epochų ir žanrų
kūriniai, kurie klausytojus perkelia į neaprėpiamą spalvų, harmonijos, muzikinės minties atspalvius nuo baroko iki
roko. Ansambliui svarbu, kad klausytojas pajaustų perteiktas gilumines muzikos prasmes ir nors trumpam
pagyventų gražesniame muzikos pasaulyje.

Akordeonistas Genadij Savkov gimė Omske 1952. Studijavo akordeono specialybę gimtajame mieste (V. Jepifanovo
klasė), baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (B. Furmanavičiaus klasė). 1986-1989 tęsė studijas Ukrainos
Čaikovskio Nacionalinės muzikos akademijoje. Daugiau nei 30 metų grojo su akordeonistu E. Gabniu. Jų ansamblis
buvo daugelio tarptautinių konkursų laureatas Klingentalio, Castelfidardo ir Lanciano miestuose. Genadij grojo
"Excelsior" Baltijos kvintete, kuris taip pat buvo daugelio tarptautinių festivalių ir konkursų nugalėtojas.
G. Savkov koncertuoja su žymiais Lietuvos dainininkais (V. Noreika, V. Prudnikovu, J. Leitaite, N. Katiliene, R. Maciūte), kameriniais ir simfoniniais orkestrais, Tomo Leiburo "Retro" muzikos ansambliu, fortepijoniniu trio "Musica Camerata
Baltica" , Čiurlionio styginių kvartetu. Genadij Savkov koncertavo daugelyje Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos šalių,
taip pat Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Be to, jis dirba pedagoginį darbą - yra mokytojas ekspertas
Naujosios Vilnios muzikos mokykloje ir docentas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (liaudies instrumentų ir
akordeono katedroje). Per savo kūrybinę karjerą G. Savkov išleido 5 garso kasetes, 1 LP, 9 CD ir 3 DVD plokšteles.
2012 išleistas jo dvigubas solinis CD "Charmaine".

Fleitistė Rasa Ringienė 2012 baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, gaudama dviejų magistrų diplomus (prof.
Valentino Gelgoto klasė). Dalyvavo daugelyje konkursų: tarptautinio festivalio - konkurso "Muzika be sienų"
laureatė (1999, antra vieta); IX - ojo respublikinio J. Pakalnio konkurso laureatė (1999, pirma vieta); tarptautinio
konkurso "Jaunasis fleitistas" diplomantė (2000, Jelgava); I - ojo tarptautinio konkurso "Gradus ad Parnassum" laureatė (Lietuva, 2001, trečia vieta); X - ojo respublikinio J. Pakalnio konkurso laureatė (2001, antra vieta); Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko Artūro Paulausko Padėka už indėlį garsinant Lietuvos vardą svetur (2002). XI - ojo respublikinio J. Pakalnio konkurso laureatė (2003, pirma vieta), Respublikinio jaunųjų atlikėjų čekų muzikos festivalio diplomantė (2004); Tarptautinio konkurso XXI a. "Menas Klaipėdoje" laureatė (2010, antra vieta). Pedagogė, dirba Garliavos meno mokykloje. Daug koncertuoja įvairiuose renginiuose ir muziejuose.