Armonų trio

Image

Lietuvos radijas

2004

55'01

1-2 Jurgis Juozapaitis Mėnulio šviesa (1999)
1 Adagio 4'50
2 Allegro 4'14
3 Antanas Jasenka Melody (2000) 17'46
4 Antanas Kučinskas Loop in D minor (2004) 10'44
5 Vytautas Barkauskas Modus vivendi op. 108 (1996) 17'13