LP Dainuoja Antanas Sodeika ir Juozas Babravičius

Image

Melodija

33 D-25792

1 pusė Antanas Sodeika
2 pusė Juozas Babravičius
1 Kur bakūžė samanota (St. Šimkus - P. Vaičaitis)
2 Aguonėlės (J. Gruodis - K. Binkis)
3 Aviža prašė - harm. J. Gruodžio
4 Alaus, alaus - harm. J. Gruodžio
5 Šią naktelę - harm. J. Gruodžio
6 Oi ant kalno - harm. J. Gruodžio