Andrius Vasiliauskas. Lietuvių kompozitorių fortepijono muzika

Image

Aurea

2007

1-4 J.Švedas Four unsingular pieces
1 Introduction and theme 2'21
2 Unison 1'15
3 Sarabanda 3'47
4 Perpetuo 2'43
5-8 V.Montvila Keturi miražai
5 Šaltinis 2'24
6 Varpai 2'41
7 Ugnis 2'08
8 Lietus 2'18
9 F.Bajoras Variacijos fortepijonui Nr. 2 liet. l. dainos „Ugdė motutė” tema 4'33
10-12 B.Kutavičius Sonata
10 Pianissimo 4'48
11 Mezzo forte 2'19
12 Fortissimo 3'21
13 O.Balakauskas Kaskados 1 3'50
14 O.Balakauskas Kaskados 2 12'56