K. V. Banaitis

Image

Melodija

LP

33D-032978

1 Pusė / Side 1
1 Sutemos, giesmės ir vizijos op. 2
Variacijos lietuvių liaudies dainos "Vidur tamsios naktelės žiba danguj žvaigždelės" tema
Aldona Dvarionaitė
2 Pusė / Side 2
1-3 Trio smuikui, klarnetui ir arfai
1 Vasaros ryto aidai
2 Našlaitėlių skundas
3 Kaimo šokis
Jurgis Dvarionas (smuikas); Algirdas Budrys (klarnetas); Liudmila Chetagurova (arfa)