Juozas Gruodis

Image

Lithuanian Music Information and Publishing Centre

2011

LMIPC CD 063

68:09

1-9 Jūratė ir Kastytis / Jūratė and Kastytis (1933) 34'14
Vieno veiksmo, trijų paveikslų baletas / A one act ballet in three scenes
I paveikslas / Scene I:
1 Pajūryje / By the Sea Shore (No. 1) 11'16
II paveikslas / Scene II:
2 Jūratės rūmuose. Įžanga, scena ir maršas / In the Jūratė's Palace. Introduction, Episode and the March (No. 2) 5'30
3 Jūros rasa. Valsas / Dew of the Sea. Waltz (No. 3) 2'00
4 Koralų šokis / Dance of Corals (No. 4) 2'15
5 Jūros putų daina / Song of the Sea Foam (No. 5) 2'28
6 Bendras lietuviškas šokis / Lithuanian Dance (No.11) 1'48
7 Scena su Perkūnu / Perkūnas's Episode 2'51
III paveikslas / Scene III:
8 Įžanga ir bangų šokis / Introduction and Dance of the Waves (No. 12) 3'21
9 Jūratės rauda / Jūratė's Wail (No. 13) 2'45
10 Gyvenimo šokis, simfoninė poema / The Dance of Life (1928) 7'12
11-14 Sonata fortepijonui Nr. 1, Patetinė / Piano Sonata No. 1, Patetico (1919) 26'37
11 Allegro moderato 9'01
12 Adagio espressivo 9'17
13 Scherzo. Vivace, energico 3'24
14 Finale. Allegro con fuoco 4'55
Lithuanian National Symphony Orchestra (1-10) Robertas Šervenikas, conductor (1-10) Aleksandra Juozapėnaitė-Eesmaa, piano (11-14)