LP Balys Dvarionas. Lietuvių liaudies dainos vaikams

Image

Melodija

C30-06359-60

1 pusė
Lietuvių liaudies dainos vaikams
1 Grūdu, grūdu čiulkinėlį
2 Bū-bū, aš jaučiukas
3 Virė, virė košę
4 Pargena šargena
5 Tili lili dūda
6 Oi tu, kiški, žvairy
7 Čip čipo, rip ripo
8 Oi tu bitaite
9 Skrido uodas per girią
10 Tas žvirblelis nabagėlis
11 Tiku tiku pakiemiku
12 Kačerga karkė
13 Du gaideliai
14 Šarkele varnele
15 Šokinėjo trepinėjo pempelė
16 Dudulis grūda
17 Kur senelis
18 Aš atradau kukutį
2 pusė
1 Kai aš mažas buvau
2 Lek, gervė
3 Tindi rindi riuška
4 Vilkas grikius sėjo
5 Saulė siuvo marškinaičius
6 Tu, saulute, vakaran
7 Saulele motule, užtekėk
8 Nelyk, lietuti
9 Avytės mano, rido
10 Ralio, dar ralio
11 Šiū namo, tprū namo
12 Turėjo bobutė žilą oželį
13 Stokit gulkit, galvijėliai
14 To to, stovėj oželis
Dainuoja Beatričė Grincevičiūtė, akompanuoja Aldona Dvarionaitė