Aldona Dvarionaitė (1939-2000)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Aldona Dvarionaitė (1939 05 18 Kaune – 2000 11 05 Palangoje) – lietuvių pianistė, pedagogė. Viena žymiausių lietuvių atlikėjų, kurios skambinimą Lietuvos ir užsienio muzikologai dažnai lygino su didžiausiais mūsų laikų interpretatoriais – V. Horowitzu, S. Richteriu.
Aldona Dvarionaitė gimė 1939 m. gegužės 18 d. Kaune, žymių lietuvių muzikų Balio ir Aldonos Dvarionų šeimoje. Tėvas kompozitorius Balys Dvarionas ir motina pianistė Aldona Dvarionienė namuose kūrė labai menišką atmosferą, kurioje augo Aldona drauge su broliu Jurgiu. Fortepijonu Aldona grojo nuo mažens, pirmąsias skambinimo pamokas gavo iš mamos. Nuo 1946 m. muzikos mokėsi Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija). Nuo 1949 m., kai šeima persikėlė į Vilnių, muzikos mokslus tęsė Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar M. K. Čiurlionio menų mokykla), Mariam Azizbekovos klasėje. Koncertuoti pradėjo dar studijų metais, greitai tobulėjo ir įveikė pianistinės technikos reikalavimus. 1956 – mokyklos baigimo metais ji buvo išrinkta skambinti F. Liszto Antrąjį koncertą A-dur su Valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru. Baigusi Vilniaus dešimtmetę muzikos mokyklą, įstojo į Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija),  M. Azizbekovos spec. fortepijono klasę. Apie A. Dvarionaitės skambinimą profesorė M. Azizbekova sakė, kad “ji grojo nepaprastai įdėmiai – nė viena muzikinė frazė neskambėjo tuščiai, didelį dėmesį skirdavo detalėms, faktūrai. Šitaip ji išvendė formalizmo ir skambindama reiškė savo mintis bei emocijas, o ne vien garsus. (…) Aldona buvo temperamentinga, gyva, jai jau anuomet buvo būdingas platus garso diapazonas, mokėjimas niuansuoti nuo subtilaus pianissimo iki raiškaus fortissimo”. 1962 m. su pagyrimu baigė Maskvos P. Čaikovskio konservatoriją, Henriko Neuhauso klasę, 1966 m. – šios konservatorijos aspirantūrą, Stanislavo Neuhauso klasę.

Kūrybos metai

1966 m. A. Dvarionaitė su savo vyru dailininku J. Karzeniowskiu apsigyveno Lenkijoje, Gdynėje. Pagrindinis Aldonos Dvarionaitės kūrybinės veiklos baras – koncertai. Nors gyveno Lenkijoje –  iš čia galėjo nepalyginamai laisviau išvykti į Vakarų šalis, Vakaruose atstovavo Lietuvą ir koncertavo tik kaip lietuvių pianistė, daug nuveikė ir pasaulį supažindindama su lietuvių muzika. Koncertavo Austrijoje, Bulgarijoje, JAV, Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, SSRS, Vokietijoje ir ktitose šalyse skambindama solo ir su simfoniniais orkestrais. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: Šlezvigo-Holšteino (Schlewig-Holsteino, Vokietija), "Incontri di Serra Maiori" (Italija), "Chopin a Duszniki", Baranovo Sandomežyje (Lenkija), "Chopino dienos" (Austrija) Ovjedo festivalyje  (Ispanija)  ir kt.
Populiarino B. Dvariono muziką tiek Lietuvoje tiek užsienyje, pirmoji atliko naujausius tėvo kompozitoriaus Balio Dvariono kūrinius fortepijonui.

A. Dvarionaitė amžininkų pripažįstama kaip nepralenkiama, savita interpretatorė, kurios spontaniškas, veržlus  temperamentas, vidinė laisvė, jausmingumas ir subtilumas ypač atitiko romantizmo muzikos pasaulėjautą. Tarp mėgiamiausių jos kompozitorių – F. Chopinas, F. Schubertas,  S. Rachmaninovas, M. K. Čiurlionis, taip pat – A. Skriabinas, C. Debussy, F. Lisztas, J. Brahmsas, M. Ravelis.

Užsienio spaudoje ne kartą buvo pažymėtas A. Dvarionaitės aukštas meninis-profesinis lygis. Po 1986 m. koncerto Baranove, muzikologas Bohdan Pociej rašė: “Romantinė menininkė Dvarionaitė, apdovanota, kaip retas pianistas, gebėjimu kurti muzikinius vaizdus, išgaudama iš fortepijono neįtikėtiną garsų skalę ir jėgą, kongenialiai pajaučia specifinę ilgų laiko tarpsnių slinktį ir stambią virtuozinių Liszto kūrinių formą (…); jos interpretacijos menas – Liszto muzikos raktas – rodo, jog šią muziką atlikti gali tik iškiliausi pianistai”. (Bohdan Pociej. “Muzyka i idee” / “Muzika ir idėjos”. Tygodnik Powszechny, 1986, Nr. 45. Iš: “Amžina klajūnė”, p.316)

Nuo 1963 m. A. Dvarionaitė su pertraukomis dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje Fortepijono katedroje, nuo 1995 m. – docentė. 1998–1999 dėstė privačioje Vigo konservatorijoje Galicijoje (Ispanija). Vadovavo tarptautiniams meistriškumo kursams Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Lietuvoje. Buvo M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, Jose Iturbi (Ispanija), A. Rubinšteino (Prancūzija) tarptautinių pianistų konkursų žiuri narė. Mokėjo pastebėti ir ugdyti talentą, tačiau dirbti pedagoginį darbą Lietuvoje jai buvo sudėtinga dėl gyvenimo Lenkijoje, intensyvios koncertinės veiklos ir šeimos rūpesčių.
Pianistės iniciatyva Lietuvoje 2000 m.buvo įkurta F. Chopin'o draugija, ji buvo pirmoji šios draugijos prezidentė.  Pianistė taip pat buvo K. Szymanowskio draugijos Lenkijoje narė. Pianistė išleido 3 kompaktines plokšteles, viena jų išleista 1999 m. Lenkijos garso įrašų studijos “Futurex classics” su skambinamais F. Chopino kūriniais fortepijonui, įrašė kūrinių Lietuvos radijuje.

A. Dvarionaitė dažnai atvažiuodavo į Lietuvą, daug koncertavo, tęsė tėvo B. Dvariono pradėtą koncertų ciklą mokiniams – koncertavo Lietuvos muzikos mokyklose. Ypač mėgo Palangą, čia vasaromis gyveno, koncertuodavo. Koncertai draugams ir visuomenei dažnai buvo rengiami ir jos tėvų name.
Pablogėjus pianistės sveikatai, brolis Jurgis Dvarionas nusivežė ją į Palangą, į tėvų namus.
A. Dvarionaitė mirė po sunkios ligos 2000 m. lapkričio 5-ąją. Laidotuvių dieną tėvų namuose į pakutinę kelionę ją palydėjo muzika iš B. Dvariono „Mažosios siuitos”, atliekama sūnėno Justo Dvariono. Šį muzikinį kūrinį tėvas dovanodavo dukrai Aldonai per jos  gimtadienius –  gegužės 18 d.

Pianistė palaidota Palangos kapinėse, šeimos kape, šalia tėvų Aldonos ir Balio Dvarionų.
Dvarionų šeimos antkapinio paminklo projekto autorius – skulptorius R. Midvikis.

Parengė Aldona Juodelienė

Šaltiniai:
“Amžinoji klajūnė: apie pianistę Aldoną Dvarionaitę”. Sud. Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius: Krantai, 2004, 382 p.
Aldona Dvarionaitė: “Šiandieniniam gyvenimui reikia romantinės muzikos”, Tiesa, 1993 spalio 23 d.
Aldona Dvarionaitė (1939 05 18 – 2000 11 05). Prieiga per internetą: http://palangamvb.lt/lt/paslaugos/66-krastotyra/palangos-vardai/734-dvarionaite-aldona-1939-05-18-2000-11-05
Degutienė, E. “Pianistė amžininkų atmintyje išliko aistringa romantikė”, Lietuvos rytas, 2001 11 06, Nr. 259
Gedgaudas, E. “Žodis Aldonai. Pianistę Aldoną Dvarionaitę prisimenant”, 7 meno dienos, 2005 11 11
Juozapaitienė, Ona. “Dvarionaitė Aldona”. Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, T. I, p. 356
Markeliūnienė, V.  “Lenkų muzikos vakaras”, 7 meno dienos, 1995 kovo 31
Žemaitytė, A. “Aldona Dvarionaitė: Numirti – tai truputėlį išvažiuoti”, Respublika, 2000 12 05
Žemaitytė, A. “Žymi muzikantė savo vaikystės name įkūrė saloną”, Respublika, 1998 08 04
Žigaitytė, A. “Tenai, kur susitinka ledi Makbet ir Ofelija”. Aldona Dvarionaitė rengia koncertą savo mamos gimimo metinėms. Lietuvos rytas, 1997 02 06

Lietuvių kompozitorių kūriniai:

Vytautas Bacevičius

Sonata fortepijonui Nr. 3 (Įrašyta LRT)

Kazimieras Viktoras Banaitis 

“Sutemos, giesmės ir vizijos”, op. 2

 Variacijos lietuvių liaudies dainos “Vidur tamsios naktelės žiba danguj žvaigždelės” tema

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

„Bėkit, bareliai", variacijos lietuvių liaudies ainos tema (Įrašyta LRT)

Dvi pjesės – Fugetė op. 29 Nr. 1

Keturi preliudai op. 27

Keturi preliudai op. 26, Nr. 1-4

Marios op. 28 Nr. 1-3.

Preliudas op.7 Nr. 4,  a-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.12 Nr. 1, d-moll (Įrašyta LRT)

Preliudai op.16 Nr. 1,  h-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.16 Nr. 2,  h-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.16 Nr. 3, d-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.17 Nr. 1, g-moll  (Įrašyta LRT)

Preliudas op.20 Nr. 1, b-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.20 Nr. 2,  b-moll  (Įrašyta LRT)

Preliudas op.21 Nr. 1, d-moll (Įrašyta LRT)

Preliudas op.21 Nr. 4, d-moll (Įrašyta LRT)

25 preliudai

Keturi preliudai / Four preludes, op. 26

Keturi preliudai / Four preludes, op. 27

Du preliudai ir dvi fugetės / Two fughettas and two preludes, op. 29

Trys preliudai op. 30: Nr. 1 – C-dur, Nr. 2 – d-moll, Nr. 3 – c-moll

“Ruduo” op.17, Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Balys Dvarionas 

“Miražas” (Įrašyta LRT)

Impromtas “Šokanti freska” / Impromptu "Refreshed Fresco" (Dancing Fresco)

Adagio (Įrašyta LRT)

“Nendrės” / “Reeds” (Of A Lake) (Įrašyta LRT)

“Liūdesys” / “Sorrow” (Įrašyta LRT)

Preliudas / Prelude (Įrašyta LRT)

Polka (Įrašyta LRT)

Lopšinė / Lullaby (Įrašyta LRT)

Intermezzo (Įrašyta LRT)

“Albumo lapelis” / “Album leaf” (Įrašyta LRT)

Šokis / Dance (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr.1 g-moll (Įrašyta LRT)

Sonata-baladė smuikui ir fortepijonui / Sonata-ballade (Įrašyta LRT)

Koncertas  fortepijonui ir kameriniam orkestrui Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Noktiurnas / Nocturne (Įrašyta LRT)

“Prie senos varpinės”  / “By The Old Belfry” (Įrašyta LRT)

“Mažoji siuita” / “Little Suite” (Įrašyta LRT)

„Žiemos eskizai” / “From The Winter Sketches” (Įrašyta LRT)

Noktiuras fis-moll / Nocturne In F-sharp Minor (Įrašyta LRT)

Valsas ekspromtas (Praeities akimirka) / Waltz Impromptu (A Vision From The Past) (Įrašyta LRT)

“Pėdos” (Lašai) / “Footsteps” (Drops) (Įrašyta LRT)

Preliudas B-dur / Prelude B flat Major (Įrašyta LRT)

“Legenda” / “A Legend” (Įrašyta LRT)

Mikropreliudai / Micro Preludes (Įrašyta LRT)

Sonatina gis-moll / Sonatina In G-sharp Minor

Humoreska d-moll / Humoresque In D Minor

Etiudas / Etude 

Menuetas h-moll / Minuet In B Minor

12 pjesių

Elegija 

Skercino

“Susimąstymas”

Valsas g-moll

Juozas Gruodis 

“A la Chopin”

 Rytiečių šokis

Sonatos fortepijonui Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Sonata smuikui ir fortepijonui (Įrašyta LRT)

Variacijos lietuvių liaudies dainos "Bernužėli, neviliok" tema  (Įrašyta LRT)

Vladas Jakubėnas 

„Iš pasakų krašto“ op. 2, Nr. 1  (andantino) (Įrašyta LRT)

“Legenda” op. 2, Nr. 2, (Adagio) (Įrašyta LRT)

Leonas Povilaitis

Sonata fortepijonui  (Įrašyta LRT)

Užsienio kompozitorių kūriniai:

Issak Albeniz

„Iberija“, siuita (El Albacin, El Puerto) / Suite “Iberia” (Įrašyta LRT)

Bela Bartok

Rumunų liaudies šokiai / Romanian folk dances (Įrašyta LRT)

“Gryname ore”, ciklas  / “Out of Doors” (Įrašyta LRT)

Rapsodija g-moll (Įrašyta LRT)

Rapsodija smuikui ir fortepijonui Nr.1 (Įrašyta LRT) 

Ludwig van Beethoven

Bagatelė, B-dur (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 4, G-dur, op. 58   (Įrašyta LRT)

Sonata fortepijonui Nr. 14, cis-moll "Quasi una fantasia"

Sonata fortepijonui Nr. 21, C-dur, op. 53,  “Waldstein”

Sonata c-moll  op. 27 Nr.2  "Mėnesienos" / Sonata c-moll op. 27 “Moonlight” (Įrašyta LRT)

Sonata C-dur “Aurora”, op. 53

Johannes Brahms

Sonata smuikui ir fortepijonui Nr. 2, A-dur, op. 100

Sonata Nr. 2, fis-moll, op. 2 / Sonata f sharp minor, Nr.2 , op. 2

Sonata f-moll op. 5, Nr. 3

Intermezzo op.118

Intermezzo a-moll (Įrašyta LRT)

Intermezzo, op.118  es-moll (Įrašyta LRT)

Intermezzo, op.118 A-dur (Įrašyta LRT)

Sonata Nr. 3, f-moll, op. 5 (Įrašyta LRT)

Sonata fortepijonui Nr. 1, C-dur, op. 1  (Įrašyta LRT)

Daina (Įrašyta LRT)

“Klavierstücke”, op. 118

Frederic Chopin

Didysis žėrintis valsas fortepijonui, a-moll, op.34, Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Didysis žėrintis valsas, Es-dur, op.18, Nr. 1 (Įrašyta LRT)

Baladė / Ballada Nr.1, g-moll, op.23 (Įrašyta LRT)

Etiudas  c-moll,  op. 10, Nr. 12 (Įrašyta LRT)

Etiudas h-moll (Įrašyta LRT)

Koncertas f-moll Nr.2

Mazurka a-moll (Įrašyta LRT)

Mazurka cis-moll (Įrašyta LRT)

Noktiurnas  / Nocturne Des-dur, op. 27  Nr.2 (Įrašyta LRT)

Polonezas / Polonaise fis-moll, op.44 (Įrašyta LRT)

Preliudas e-moll, op. 28, Nr. 4 (Įrašyta LRT)

Preliudas  h-moll ,op. 28, Nr. 6 (Įrašyta LRT)

Preliudas  Des-dur op. 28, Nr. 15 (Įrašyta LRT)

Preliudas  g-moll  op. 28, Nr. 22 (Įrašyta LRT)

Sonata h-moll, op. 58

Valsas fortepijonui As-dur, op.69, Nr. 1 (Įrašyta LRT)

Valsas fortepijonui Des-dur, op.64, Nr. 1 (Įrašyta LRT)

Valsas  Es-dur, op. 18 (Įrašyta LRT)

Valsas  a-moll, op. 34,  Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Valsas  F-dur,  op. 34,  Nr. 3 (Įrašyta LRT)

Valsas  cis-moll, op. 64, Nr. 2 (Įrašyta LRT)

Valsas cis-moll, Nr. 7 (Įrašyta LRT)

Claude Debussy

Preliudas “Aromatai ir garsai vakaro prieblandoje” / Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir (Įrašyta LRT)

Preliudas “Džiaugsmo sala” / L'isle joyeuse (Įrašyta LRT)

Preliudas “Habanera” / Habanera (Įrašyta LRT)

Preliudas “Menestreliai” / Minstrels (Įrašyta LRT)

Preliudas “Vėjas lygumoje” / Le vent dans la plaine (Įrašyta LRT)

Preliudas “Fejerverkai” /  Feux d'artifice(Įrašyta LRT)

Preliudas “Ką matė vakarų vėjai” / Ce qu'a vu le vent d'ouest (Įrašyta LRT)

Preliudai

Rogelio Groba

Fortepijoninis kvintetas /  Piano quintet (Įrašyta LRT)

“A lala de Oureuse”

“Pandeirada se Barcala”

Manuel de Falla

Meilės duetas ir Ugnies šokis  iš baleto “Meilė-Burtininkė”/ “El amor brujo” (Įrašyta LRT)

Franz Liszt 

Sonata fortepijonui b-moll

 „Meilės svajos“, noktiurnas Nr. 3, As-dur, op. 52 (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 A-dur (Įrašyta LRT)

Tarantela (Įrašyta LRT)

Sonata fantazija "Perskaičius Dantę” / Fantasia quasi Sonata “Apres une lecture du Dante” (Įrašyta LRT)

„Gedulinga eisena“ / “Funerailles” (Įrašyta LRT)

„Klajonių metai“/ Années de Pelerinage (Įrašyta LRT)

“Venezia e Napoli”: Gondoliere, Canzone, Tarantella (Įrašyta LRT)

“Vengrų rapsodija” Nr. 8 fis-moll / “Hungarian Rhapsody” (Įrašyta LRT)

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 20, d-moll (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui A dur

Sergei Prokofiev

Koncertas fortepijonui ir orkestrui g-moll Nr. 2

Sonata fortepijonui d-moll Nr. 2, op. 14

Sonata Nr. 8 B-dur, op. 84

Sergei Rachmaninoff

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 4, g-moll, op. 40  (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 2 c-moll,op.18 (Įrašyta LRT)

Preliudas op.23, Es-dur (Įrašyta LRT)

Etiudas-paveikslas f-moll, Nr.1 (Įrašyta LRT)

Etiudas-paveikslas Es-dur  Nr.5 (Įrašyta LRT)

Preliudas Nr.5, op.23, g-moll (Įrašyta LRT)

2 Etudes-Tableaux op.39

Preliudai

Maurice Ravel

“Kilnūs ir sentimentalūs valsai” / “Valses nobles et sentimentales”(Įrašyta LRT)

“Kartuvės” / “Le gibet” (Įrašyta LRT)

“Undinė” / “Ondine” (Įrašyta LRT)

“Gaspard de la nuit”Trois poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand" (Įrašyta LRT)

Franz Schubert

“Tu mano ramybė” op.59 Nr. 3 (Įrašyta LRT)

Sonata A-dur, op. 120 (Įrašyta LRT)

Sonata B-dur

Franz Schubert-F. Liszt

“Du bist die Ruh”

“Erlkönig”

Robert Schumann

Fortepijoninis ciklas "Vaikų scenos", op. 15  (Įrašyta LRT)

“Gėlės”/ “Blumenstück”,  Des-dur, op. 19  (Įrašyta LRT)

Didžioji sonata Nr. 3, f-moll, op.14   (Įrašyta LRT)

“Miško scenos” / Waldscenen, Op.82

Sonata f-moll, op. 14

Alexander Scriabin

Ketvirtoji sonata Fis-dur (Įrašyta LRT)

Valsas op.38, As-dur (Įrašyta LRT)

„Į liepsną“ poema / Poem “Vers la flame”, op 72 (Įrašyta LRT)

Dvi pjesės op. 57  1. “Troškimas” 2. “Švelnumas šokyje” (Įrašyta LRT)

Sonata Nr. 7 (Įrašyta LRT)

Koncertas fortepijonui ir orkestrui fis-moll, op. 20. (Įrašyta LRT)

Sonata Nr. 4 op. 30

Sonata Nr. 7, op. 64 “Weisse Messe”

2 Etiudai op.42

Karol Szymanowsky

Trys mitai, op.30 –  “Aretūzos fontanas”, “Narcizas”, “Driados (nimfos) ir panas” (Įrašyta LRT)

Fantazija, op. 14

Giuseppe Tartini

Sonata in G minor

Joaquin Turina

“Moterų portretai” (Įrašyta LRT)

Henryk Weniawsky

Polonezas A-dur

Lietuvių liaudies dainos su Beatriče Grincevičiūte (Įrašyta LRT) :

Grūdu, grūdu čiulkinėli;

Bū-bū, aš jaučiukas;

Virė, virė košę;

Pargena šargena;

Tili lili dūda;

Oi tu, kiški, žvairy;

Čip čipo, rip ripo;

Oi tu bitaite;

Skrido uodas per girią;

Tas žvirblelis nabagėlis;

Tiku tiku pakiemiku;

Kačerga karkė;

Du gaideliai;

Šarkele varnele;

Šokinėjo trepinėjo pempelė;

Dudulis grūda;

Kur senelis;

Aš atradau kukutį;

Kai aš mažas buvau;

Tindi rindi riuška;

Vilkas grikius sėjo;

Saulė siuvo marškinaičius;

Tu, saulute, vakaran;

Saulele motule, užtekėk;

Nelyk, lietuti;

Avytės mano, rido;

Ralio, dar ralio;

Lek, gervė;

Šiū namo, tprū namo;

Turėjo bobutė žilą oželį;

Stokit gulkit, galvijėliai;

To to, stovėj oželis.

“Rafinuota, prakilni, net išdidoka, tačiau reaguojanti į kiekvieną muzikinio teksto smulkmeną, detalę, A. Dvarionaitės skambinimo maniera ta pačia linkme vieningai vedė visus šio kūrinio išraiškos dėmenis iki pat pakutinių akordų. Pianistė atvėrė Chopino muzikos minčių bei prasmių pasaulį tarytum seno, gero bei artimo pažįstamo…”

V. Markeliūnienė. “Lenkų muzikos vakaras”, 7 meno dienos, 1995 03 31

“Nežinau, ar šiandien kas nors panašiai groja Chopiną: taip galingai ir su tokia vidine jėga, su taip išplėtota dramaturgija, tokiomis turtingomis detalėmis – faktūros ir skambesio spalvos niuansais, sujungtais į vientisą formos organizmą. (…) Palyginimo galėčiau ieškoti tik tarp didžiųjų, jau nebegyvenančių: Horowitzas, Richteris… Gal panašiai kažkada Chopiną grojo Lisztas?”

Bohdan Pociej. Iš: Žigaitytė, A. “Pianistė netramdo prigimties romantizmo”. Lietuvos rytas, 2000 01 25, Nr. 20