Akordeonų kvintetas

Image

Melodiya

1985

C 32 22101 000

1 E. Balsys Valsas 2'50
2 J.Štrausas Amžinasis judėjimas 2'37
3 A.Džoisas Rudens sapnas 4'19
4 A.Šalajevas Linksmasis laikrodis 2'05