Senajam Vilniui / To Old Vilnius. Liaudies instrumentų ansamblis Vaivora

Image

1 A .Mikulskis "Kur lygios, lygios lankos" / Whwre the Fields Lie Flat 2:39
2 A .Mikulskis "Oi Rūta, rūta" / Oh, Ruth, Ruth 2:23
3 A .Mikulskis "Žvejų krašto daina" / The Fishermen's Country Song 1:54
4 M.K. Čiurlionis Noktiurnas cis-moll (VL 183) / Nocturne in C sharp minor 4:07
5 S. Šimkus "Kur bakūžė samanota", ž. P. Vaičaičio / Where That Moss-Hut, Lyrics by P. Vaičaitis 2:16
6 S. Šimkus "Mergužėle brangi" ž. S. Šimkaus / My Dear Lass, Lyrics by S. Šimkus 2:24
7 B. Dvarionas Elegija ("Prie ežerėlio") / Pezzo Elegiaco (At the Lakelet) 5:10
8 B. Dvarionas "Oi liūdnas, liūdnas" / Oh Sad, Sad 2:28
9 B. Dvarionas Koncertas smuikui, II d. Andante molto sostenuto / Concerto for Violin, 2nd Part 7:21
10 V.Jakubėnas "Gėlės iš šieno", ž. K. Binkio / Flowers of Straw, lyrics by K. Binkis 4:36
11 K. V. Banaitis "Aš per naktį", ž. V. Buivydaitės / All through the Night, lyrics by B. Buivydaitė 5:01
12 A. Kačanauskas Preliudas F-dur ("Močiute mano, širdele mano") / Prelude in F major (My Dear Mummy, My Darling Mum) 2:56
13 A. Kačanauskas Valsas ("Siuntė mane motinėlė") / Waltz (My Dear Mummy Sent Me) 1:58
14 A. Kačanauskas "Prie Nemunėlio" / At the Nemunas River 2:40
15 A. Kačanauskas Tarantela / Tarantella 2:00
16 A. Bražinskas "Ugnelė", ž. A. Baltakio / The Fire, lyrics by A. Baltakis 3:20
17 J. Tallat-Kelpša "Už aukštųjų kalnelių", ž liaudies / Over the High Hills, folk lyrics 4:52
Vaivora: Lina Naikelienė (I kanklės), Aistė Bružaitė (II kanklės), Aušrelė Juškevičienė (bosinės kanklės), Algirdas Jedemskij (birbynė, lamzdelis), Eugenijus Čiplys (birbynė, lamzdelis)
Asta Krikščiūnaitė (sopranas) 1, 2, 3, 8, 10, 11
Liudas Mikalauskas (bosas) 5, 6, 16, 17