Mykolas Kleopas Oginskis. Atsisveikinimas su Tėvyne / Farewell to the Homeland